Det første steget er å klikke på Administrer nede til venstre i SalesScreen.


En meny vil dukke opp, og du kan fortsette til Mål under Selskap-seksjonen.

Du vil nå få opp en tabell som viser målene for inneværende periode. Dersom du ikke har opprettet noen perioder ennå, kan du ta en titt på hvordan en oppretter perioder.

Klikk på Legg til mål oppe til høyre.

Du vil kunne velge en eller flere perioder, en produkttype og et produkt for den valgte typen.

Merk at dersom du ikke velger et element i feltet for produkt vil målet ditt bli lagt til for hele produkttypen. 

Eksempel: La oss si at du legger til mål for typen Salg og ikke spesifiserer et produkt. da vil målet du legger inn gjelde for alle produktene som ligger innenfor typen Salg

En er dog nødt til å ta høyde for at en ikke kan sette mål for et spesifikt produkt og hele produkttypen samtidig innenfor samme periode. Her må en velge mellom å måle på typen samlet eller produktene hver for seg.

Klikk på Legg til mål og målene dine vil bli lagret. 

Did this answer your question?